⁉️ آیا میشه روزه نگیریم و به جاش به فقرا کمک کنیم ⁉️

 

💠 استاد ریاضی گفت: بچه ها به جای روزه گرفتن، دلی را به دست آورید، گرسنه ای را سیر کنید!!!

💢 گفتم استاد: اگر ما به جای معادله ریاضی در برگه امتحانی برای تو شعر زیبایی بنویسیم به ما نمره قبولی می دهی؟!!

🌀 استاد گفت: معلومه که نه. درسته شعر باارزشه ولی برای گرفتن نمره ریاضی به درد نمی خوره. باید ریاضی بخونی تا نمره ریاضی رو بهت بدن.

♨️ گفتم استاد: اسلام هم همین رو میگه. میگه انفاق خیلی باارزشه ولی جای روزه رو نمی گیره. روزه جای خودش انفاق هم جای خودش.

✅ مسلمان یعنی تسلیم امر خدا.. خداوند دانا، دستور به هر دو داده. هم روزه هم انفاق. هم اطعام. هم نماز. هم زکات. اگر میخواست نمیتوانست بگوید به جای روزه ، مثلا فقیر را سیر کن؟! «هر چیز به جای خود» و این جایگاه را خدا بهتر از هر کسی می داند.

✍️ خود را بالاتر از خدا ندانیم و تسلیم امر خدا باشیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *